Tange Alteveer

Alteveer (Stadskanaal)
Alteveer is een streekdorp in de provincie Groningen (Nederland), in de gemeente Stadskanaal. Het ligt tussen Onstwedde en Nieuwe Pekela. Alteveer wordt ook wel “de Poort van Westerwolde” genoemd. Het heeft 1280 inwoners in 2007.

Tange-Alteveer
Het dorp wordt ook Tange-Alteveer genoemd terwijl de plaatsnaamborden van Tange dichter bij Onstwedde staan dan bij Alteveer. Maar zoals op de topografische kaart hiernaast is te zien heette voor de oorlog de hele oostelijke zijde van Alteveer tot voorbij de kerk Tange. Dit is feitelijk een op een morene gelegen zanddorp. Het eigenlijke Alteveer is van oorsprong een langs het Alteveerkanaal gelegen veenkolonie, ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Het gedeelte dat volgens de plaatsnaamborden tegenwoordig Tange heet, staat op de topografische kaart van 1933 als Huttenstreek aangegeven.                                                                                                                                                                                                                            Het Het woord tange is in Westerwolde gebruikelijk voor een zandrug in de door veen gedomineerde omgeving en is in dit geval gebruikt voor de morene die boven het veen uitstak. De benaming Veld van de Tange voor de gronden op de morene rond het dorp wijst er op dat dat vroeger heidevelden waren. In Alteveer zelf en even ten zuiden van het dorp (in Höchte) ligt een morene uit de ijstijd. De maximale hoogte van deze morene is tien meter boven NAP. Aan de noordoostelijke zijde van het dorp ligt de zandwinning van H.H. van der Velde B.V. Hier wordt wit zand gewonnen dat is aangevoerd door de voormalige rivier Eridanos. Dit witte zand bevat een zeer hoog kwartsgehalte en wordt bij een dochterbedrijf verwerkt en verpakt tot kwartsfilterzand.
Tange-Alteveer heeft veel armoede gekend. De laatste plaggenhut was tot 1941 bewoond en is na de dood van de bewoonster naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht. Doordat Alteveer langs een kanaal is ontstaan zegt men in de omgeving van Alteveer dat iemand op Alteveer woont.
Door Alteveer loopt de bewegwijzerde fietsroute Stroomdalroute.
In Alteveer is een multifunctioneel dorpscentrum genaamd de Drijscheer, waar sportieve en culturele gebeurtenissen plaatsvinden. Voor dit gebouw ligt een zwerfsteen van 30 ton die in 1979 tussen Alteveer en Tange is opgegraven. Verder was de Coöperatieve aardappelmeelfabriek Alteveer in het dorp gevestigd. Deze is in 1909 gebouwd en is in de jaren 70 van de 20e eeuw gesloten en afgebroken. In Alteveer is het bedrijf Unitel gevestigd, dat in 2004 de telegramdienst van KPN telecom heeft overgenomen. Er zijn twee basisscholen: Christelijke basisschool De Höchte en openbare basisschool
’t Zonnedal.
En dan is er nog de kei van 30 ton voor het dorpshuis de Drijscheer die tussen Alteveer en Tange is opgegraven.
Kei_Alteveer

Terug

Dit alles is uit wikipedia over genomen