Monumenten in Bellingwolde

De Hoofdweg van Bellingwolde is aangewezen als beschermd dorpsgezicht

In Bellingwolde staan veel mooie monumenten, voornamelijk uit de 19e eeuw.

  

 

Toren bij de Magnuskerk

 

Magnuskerk vermoedelijk uit de veertiende eeuw


Bellingwolde ligt aan de Duitse grens.
De wegwijzer geeft verschillende mooie en unieke locaties aan die rondom het dorp te vinden zijn zoals

De Lethe“In de Franse tijd werden er in 1797 twee verdedigingswerken aangelegd: een redoute (een kleine veldschans) en iets noordelijker een redanvormige flèche (een open veldwerk met uitspringende hoeken). Beide schansen waren door middel van een dijk verbonden (de Soldatendijk). In de praktijk zijn deze werken voornamelijk gebruikt bij de bestrijding van smokkelarij in de grensstreek met Duitsland. Toen in 1870 bij Koninklijk Besluit de vestingen in Nederland werden opgeheven verloren ook deze verdedigingswerken hun oorspronkelijke functie. In het kader van een ruilverkavelingsproject zijn in 1984/1985 de oude verdedigingswerken weer zichtbaar gemaakt in het landschap.
En “de Rhederbrug” een gedeelte van het dorp met een unieke samenleving die elk jaar verschillende activiteiten organiseren.

 

Het rechthuis in Bellingwolde
Volgens de muurankers in de voorgevel is het Rechthuis gebouwd in 1643, maar de kern van het pand is naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk ouder: het is goed mogelijk dat hier al in 1456 een rechthuis stond. Tot 1811 werd hier het Rechthuis gebruikt door o.a. de ‘richter’Lubbe Aijlckens Huninga geb. in 1526 overleden, trouwde  met Jacoba Engelken geb. in 1503
overleden 07-07-1574.
Was richter en schrijver.
 Te vinden in Kwartierstaat 10896 en 10897 als 4 kind van Aijlco Ailcens en Theda Tiddens Ewens.
Doedo Tyarcks, geb. in 1530, richter van het Oldambt, volmacht van Bellingwolde,
schrijver van het Oldambt, kerkvoogd te Winschoten, ovl. (ongeveer 71 jaar oud)
op zaterdag 17 nov 1601,
Richter
van Bellingwolde- Blijham. Hij sprak recht in civiele zaken.

In 1811 werd de rechtstoel opgeheven en kon de bevolking zijn recht halen in Winschoten. Het gebouw kwam in particuliere handen, maar werd in 1937 aangekocht door de gemeente. Pas jaren later (vanaf 1955) werd het inmiddels zeer vervallen huis gerestaureerd.Het Rechthuis werd herbouwd in verschillende stijlen. Zo werd de voorgevel opgetrokken in 18e-eeuwse stijl en de achtergevel in 17e-eeuwse stijl. Tegenwoordig is het Rechthuis in gebruik als woonhuis en is het niet te bezoeken.