raaf

 Rave
 Het Wapen van de Rave`s

Scan

Nihil consciri sibi
Een geweten zonder schuld
Longa est corvorum vita
Lang is het leven van de raven 

HET WEST-FAALSE ADELIJK GESLACHT RAVE (RAVENS OF RABE)

zegelring met het wapen van de rave`s

De oorsprong van de raaf in Munsterland gaat terug naar 752 n Chr. Toen Adelhard van Corbie werd geboren in het Vlaamse dorpje Huise. Hij was een zoon van Bernhard van Vlaanderen, een van de bastaardzonen van Karel Martél. bij diens minnares Ruodheid, dientengevolge een neef van Karel de Grote, ook een kleinzoon van Martél.
Het invloedsgebied van de abdij reikte tot voorbij de Deense grens en op alle belangrijke knooppunten en handelsposten (Hanzesteden) een pootafdruk van de Raaf achterliet
In Munster kwam de naam als Corvus voor. De eerste schriftelijke vermelding van de familienaam Corvus in Munster is van mei 1220 na Chr.
De Corvus familie is vanuit de school van de Abdij Corvey ten oosten van Munsterland, in de stad ingeburgerd. Het symbool van der Raaf was over de gehele provincie uitgewaaierd, en verder.
Met het aangaan van familiebanden rond 1415 met het graafschap Canstein dat ook banden met Corvey had, werd het nageslacht van Friedrich Corvus, als Rave von Canstein in de adelstand verheven, De familie nam hoge burgelijke functies in en was vertegenwoordigd in hoge millitaire rangen
De eerste, Rave, was Dietrich Rave ca 1180 na Chr., de familie zet zich voort zonder onderbreking tot in het heden.

In het Graafschap Ravensberg ten noorden van Bielefeld, staat een burcht (1140) de Ravensberg deze adelijken stammen ook af van de school van Corvey en noemden zich de grafen von Ravensberg

wapen van de rave`s

De gehele stamboom is te vinden op internet, fam. Rave, stammtafel 1