DISCLAMER

  Disclaimer voor Orsel-website:

De heer van der Laan en ik hebben niet alle gegevens zelf kunnen controleren. Een fors deel van de gegevens komt uit publicaties, websites, nieuwsgroepen e.a. Dus uit het zweet van anderen, inclusief hun vergissingen. En ik heb vast wel kans gezien om er nog aantal van mijzelf aan toe te voegen.
Geert Stoffer Orsel, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot Orsel-website (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
Geert Stoffer Orsel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid:
Geert Stoffer Orsel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Geert Stoffer Orsel.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Geert Stoffer Orsel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Geert Stoffer Orsel.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Geert Stoffer Orsel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht- disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Zoals elke andere Nederlander houd hij zich graag aan de wetten en daarom plaats hij deze disclaimer.  De op deze site aangeboden persoonsgegevens zijn bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen.  De gegevens mogen alleen worden  gebruikt voor  huishoudelijke of persoonlijke doeleinden.  Bij ander gebruik is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.  Deze site bevat geen informatie die een aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer.  Alle gegevens komen uit openbare bestanden of zijn afkomstig van familieleden.  Indien u in het bestand voorkomt en u wilt dit liever niet, dan zal hij  uw verzoek om uit het bestand gehaald te worden respecteren en uw gegevens maskeren.  Om de boom in stand te houden zal dan een wit blokje verschijnen. Eventuele onjuistheden of onvolledigheden zal hij op uw verzoek corrigeren en of bijwerken.

Vul dan hier uw gegevens in.

contact

naam: vul dit in

tel.:

email: vul dit in


tekst: vul dit in


vul dit in

Wanneer er iets moet worden veranderd, verwijderd of toegevoegd wilt u dan zo vriendelijk zijn om het nummer voor de naam (of familie) te vermelden.


TERUG